SGGW

Aktualności

10
października
2020

"Święto Drzewa" w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego po raz kolejny wzięła udział w obchodzonym 10 października „Święcie Drzewa”. Z tej okazji Kolegium Rektorskie posadziło 6 klonów czerwonych „Red Sunset”.

Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada, Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, Prorektor ds. dydaktyki dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Marta Mendel oraz Kanclerz dr inż. Władysław Skarżyński posadzili klony na terenie Pola Doświadczalnego WOLICA Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Instytutu Biologii SGGW.

Warto dodać, że drzewa zostały posadzone w ramach nasadzeń zastępczych. W związku z budową magazynu pasz dla Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej oraz Katedry Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach trzeba było ściąć 7 drzew. W zamian za to SGGW na swoim terenie posadzi 38 nowych sadzonek m.in. klona polnego (Acer campestre), klona czerwonego (Acer rubrum 'Red Sunset'), lipę srebrzystą (Tilia tomentosa) oraz jarząb pospolity ('Fastigiata', Sorbus aucuparia 'Fastigiata').

Tegoroczna, 18. edycja programu odbywa się pod hasłem „Święto Drzewa dla zwierząt”. Inicjator wydarzenia Klub Gaja zachęca wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew z myślą o zwierzętach, dla których zadrzewienia to często jedyny dom na Ziemi. W naszych ogrodach i parkach możemy stworzyć dla nich przyjazne zakątki, sadząc gatunki miododajne i owocowe. Pomyślmy też o przygotowaniu dla naszych dzikich przyjaciół odpowiednich schronień, budek lęgowych i poidełek.

„Święto Drzewa” to rozpoczęty w 2003 r. program edukacji ekologicznej Klubu Gaja na rzecz ochrony środowiska i klimatu poparty realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew. Co roku 10 października odbywa się ogólnopolska inauguracja, której towarzyszy akcja sadzenia drzew. Od 2007 r. program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew dla Planety – wspieranej przez ONZ światowej inicjatywie sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom, jakie niosą zmiany klimatyczne.

SGGW mając na względzie dobro przyrody oraz wykazując troskę o stan środowiska naturalnego od lat prowadzi akcję nasadzeń, tylko od 2017 r. na terenie kampusu posadzono ponad 200 drzew.

Więcej na temat działalności Klubu Gaja - http://www.klubgaja.pl/