SGGW

Aktualności

22
marca
2021

Publikacja naukowców SGGW w prestiżowym czasopiśmie Nature Genetics

Dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska i prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii SGGW w Warszawie są współautorkami publikacji pt. "Chromosome-scale genome assembly provides insights into rye biology, evolution and agronomic potential", która ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature Genetics (IF 27,605).

Publikacja ta  jest efektem prac międzynarodowego konsorcjum  sekwencjonowania genomu żyta (The International Rye Genome Sequencing Consortium (IRGSC)) i dotyczy uzyskania sekwencji refererencyjnej genomu żyta oraz jego kompleksowej analizy.)

link do artykułu:

https://rdcu.be/cg005