SGGW

Aktualności

21
grudnia
2020

Publikacja naukowców SGGW w „Plant Journal”

Międzynarodowy zespół naukowców z udziałem badaczy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego po raz pierwszy opisał roślinne czynniki transkrypcyjne regulujące ekspresję genów w jądrze i chloroplaście. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Plant Journal" (impact factor: 6.141, CiteScore: 9.8).

Autorami artykułu są członkowie zespołu prof. Stanisława Karpińskiego: dr Piotr Gawroński, dr Paweł Burdiak, Jakub Mielecki oraz Magdalena Zaborowska z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW. Pozostali autorzy to: dr Magdalena Górecka z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, prof. Dario Leister z Ludwig-Maximilians University Munich, dr Lars B. Scharff z University of Copenhagen oraz dr Cezary Waszczak z University of Helsinki.

Badania opisane w publikacji po raz pierwszy przedstawiają i identyfikują u roślin czynniki transkrypcyjne regulujące jednocześnie ekspresję genów w jądrze komórkowym i w chloroplaście. Badania pokazują molekularną komplikację komunikacji chloroplastu z jądrem komórkowym w procesach aklimatyzacyjnych u roślin.

Link do artykuł: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tpj.15058