SGGW

Aktualności

11
lutego
2015

Projekt "Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów"

Projekt "Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów" realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Uniwersytet Młodych Wynalazców" jako jeden z 40-tu wyróżnionych otrzymał finansowanie. Koordynatorką projektu jest dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW a kierowniczką dr hab. inż. Ewa Czarniecka-Skubina z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

Celem programu Uniwersytet Młodych Wynalazców jest zacieśnienie współpracy uczelni i szkół. Celem projektu "Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów" jest upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad, prawidłowego żywienia, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań, problematyką dotyczącą żywienia, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.