SGGW

Aktualności

17
listopada
2020

Projekt Horyzont 2020 CO-FRESH

Rozpoczęcie nowego projektu Horyzont 2020 CO-FRESH - CO-creating sustainable and competitive FRuits and vEgetableS' value cHains in Europe

Współtworzenie zrównoważonych i konkurencyjnych łańcuchów wartości produkcji owoców i warzyw w Europie.

 

 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu innowacyjnego projektu CO-FRESH, finansowanego w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020, którego celem jest promowanie bardziej zrównoważonych i wydajnych łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym poprzez konkretne działania i podejścia. Projekt ten, trwający 42 miesiące (od 1 października 2020 r.) i dysponujący całkowitym budżetem w wysokości 7,5 mln EUR, gromadzi kluczowe podmioty z pilotażowych rolno-spożywczych łańcuchów wartości: stowarzyszenia podmiotów (rolników, producentów żywności, spółdzielni, konsumentów), ekspertów w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym cyfrowych) i nie technologicznych (w tym społecznych, organizacyjnych i instytucjonalnych), a także ekspertów w dziedzinie nauk środowiskowych i społecznych, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i akceptacji konsumentów.

Wychodząc od aktualnego stanu wiedzy w zakresie podejść technologicznych i nie technologicznych, jak również obecnych najlepszych praktyk i kluczowych czynników sukcesu analizowanych w innowacyjnych łańcuchach wartości, CO-FRESH proponuje opracowanie technik, narzędzi i spostrzeżeń w zakresie ponownego projektowania rolno-spożywczych łańcuchów wartości. Poprzez wspólne i systemowe podejście opracowane narzędzia i formaty zostaną zastosowane w 7 pilotażowych przypadkach reprezentujących różne łańcuchy wartości w sektorze rolno-spożywczym w całej Europie (w tym w sektorze roślin wysokobiałkowych przeznaczonych na żywność i paszę). CO-FRESH wykorzysta podejście oparte na badaniach interwencyjnych, czyli metodę badawczą badającą wpływ interwencji na wynik będący przedmiotem zainteresowania, w celu zbadania modeli zbiorowych działań innowacyjnych w ramach organizacji i pomiędzy nimi.

Głównym celem CO-FRESH jest projektowanie i pilotowanie innowacyjnych podejść systemowych do łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym w celu zwiększenia skali tej innowacji na poziomie europejskim. Te innowacyjne podejścia poprawią wyniki gospodarcze, społeczne i środowiskowe, a także efektywność tych łańcuchów wartości poprzez inteligentną integrację innowacji technologicznych, społecznych, organizacyjnych, zarządczych i instytucjonalnych. Wszystkie te elementy przyczynią się do bardziej zrównoważonego rozwoju opisanych łańcuchów wartości.

W skład konsorcjum CO-FRESH, kierowanego przez CNTA - Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (Hiszpania), wchodzi łącznie 26 oficjalnych partnerów z 10 krajów europejskich: Uniwersytet Hohenheim (Niemcy), Tecnoalimenti SCPA (Włochy), Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Uniwersytet Wageningen (Holandia), Uniwersytet w Bolonii (Włochy), Uniwersytet Przyrodniczy w Warszawie (Polska), Stowarzyszenie Actalia (Francja), Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari-UPC-IRTA (Hiszpania), Le Terre di Zoe (Włochy), Florette Iberica SLU (Hiszpania), Stichting Food Valley (Niderlandy), Chambre Regionale D'Agriculture des Pays de la Loire (Francja), Ekoowoc (Polska), Pilze-Nagy Kereskedelmi es Szolgaltato KFT (Węgry), Asociacion de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Hiszpania), Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana (Włochy), FruitVegetablesEUROPE (Belgia). Kislepteku Termekeloallitok Es Szolgaltatok Orszagos Erdekkepviseletenek Egyesulete (Węgry), Communaute Europeenne des Cooperatives de Consommateurs (Belgia), Cooperatives Europe asbl (Belgia), Bieconomy Cluster (Słowacja), Okologiai Mezogazdasagi Kutatointezet Kozhasznu Nonprofit KFT (Węgry), Enco SRL (Włochy), Future Intelligence Erevna Tilepkinoniakon ke Pliroforiakon Systimaton EPE (Grecja) i Innogestiona Ambiental (Hiszpania).

 

Dane projektowe:

Projekt nr: 101000852

Rozpoczęcie: 01/10/2020

Czas trwania projektu: 42 miesiące

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

-     Inés Echeverría Goñi (CO-FRESH Coordinator, CNTA), e-mail: iecheverria@cnta.es, phone: + 34 948 670 159

-     Ewa Rembiałkowska (koordynator projektu na SGGW - Warsaw University of Life Sciences), e-mail: maria_rembialkowska@sggw.edu.pl, tel: +48 22 59 37 0 38