SGGW

Aktualności

30
listopada
2020

Program Horyzont 2020 – aktywność naukowców SGGW i dalsze perspektywy

W ramach programu zespoły badawcze z 12 Instytutów SGGW pozyskały 19 projektów, z czego: 4 – są zakończone, 12 – jest w trakcie realizacji, a 3 – rozpoczną się w 2021 roku.

Horyzont 2020 umożliwia naukowcom skupienie się na najważniejszym, czyli badaniach naukowych, innowacjach i wynikach. Główną zaletą programu jest jego dostępność. Mogą wziąć w nim udział naukowcy z całego świata, a czynnikiem ułatwiającym aplikowanie oraz realizację projektów jest stabilne i przede wszystkim komplementarne konsorcjum międzynarodowe.