SGGW

Aktualności

29
maja
2020

Profesor Magdalena Król z SGGW powołana do Komitetu Polityki Naukowej

Prof. dr hab. Magdalena Król z Instytutu Biologii SGGW została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do nowego Komitetu Polityki Naukowej (KPN).

W Komitecie zasiada 12 osób reprezentujących różne dziedziny nauki. Członkowie KPN są przedstawicielami najlepszych polskich ośrodków naukowych i akademickich. Ich kadencja trwa dwa lata.

KPN jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie polityki naukowej państwa. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra.

Prof. dr hab. Magdalena Król jest pracownikiem naukowym Instytutu Biologii SGGW oraz kierownikiem Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu SGGW. W 2019 roku została najmłodszym profesorem nauk weterynaryjnych w historii tej dyscypliny w Polsce.

Badaczka zajmuje się onkologią eksperymentalną. Jej praca była wielokrotnie doceniana i nagradzana w kraju i na świecie. Otrzymała m.in. stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendium Pfizer Animal Health, stypendium habilitacyjne L’Oreal oraz nagrodę UNESCO dla kobiet, a także wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Dwukrotnie zdobyła prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Od 2016 r. kieruje laboratorium Król Lab, gdzie zespół naukowców prowadzi badania nad nowoodkrytym zjawiskiem biologicznym „TRAIN”, który może mieć przełomowe znaczenie w terapii onkologicznej.

Nowa kadencja KPN rozpocznie się 1 czerwca 2020 r., a zakończy 31 maja 2022 r.