SGGW

Aktualności

04
maja
2019

Profesor Andrzej Chwalibog otrzyma tytuł doktora honoris causa SGGW

Rektor i senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Prof. D.Sc., dr. Andrzejowi Chwalibogowi.

Uroczystość rozpocznie się 17 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie. 

Program:

  • Otwarcie uroczystości przez JM Rektora Prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego
  • Wystąpienie promotora Prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej
  • Nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. D.Sc., dr.  Andrzejowi Chwalibogowi
  • Gaude Mater Polonia
  • Wystąpienie Prof. D.Sc., dr. h.c. Andrzeja Chwaliboga
  • Wręczenie Medalu Instytutu Agronomicznego w Marymoncie
  • Wręczenie Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla SGGW"
  • Gaudeamus

Andrzej Chwalibog urodził się 8 sierpnia 1947 roku w Gdańsku. W 1971 roku ukończył z wyróżnieniem studia zootechniczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1974–1975 odbył dwa staże naukowe: w National Research Institute of Animal Science w Kopenhadze (jako stypendysta FAO) oraz w Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie. Pracę naukową kontynuował w Katedrze Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Chemii Analitycznej Instytutu Nauk o Zwierzętach w Kopenhadze.

W 1985 roku doktor A. Chwalibog uzyskał stopień Doctor of Science i awansował na stanowisko associate professor w Uniwersytecie Kopenhaskim. W 1995 roku został mianowany profesorem i jednocześnie kierownikiem Zakładu Fizjologii i Żywienia (Division of Physiology and Nutrition). Z inicjatywy Profesora w 2003 roku powstały dwa centra: Centre of Experimental Nutrition and Physiology i Instrument Centre for Indirect Calorimetry and Stable Isotopes. Ich głównym zadaniem była koordynacja wykorzystania unikalnej infrastruktury badawczej i integracja kadry naukowej uniwersytetów w Kopenhadze oraz Aarhus, a także umiędzynarodowienie badań. W tym samym roku na Uniwersytecie Kopenhaskim utworzył jedną z pierwszych szkół doktorskich – Research School in Animal Nutrition and Physiology.

Od początku swojej pracy naukowej Profesor A. Chwalibog zajmował się problemami metabolizmu energii i białka u zwierząt. Wyniki Jego badań stały się podstawą zaleceń żywieniowych dla różnych gatunków zwierząt. Zainicjował  też nowatorskie badania przemian energetycznych i białkowych u bydła i trzody chlewnej. Profesor A. Chwalibog był także zaangażowany w badania przemiany energii u człowieka przy zróżnicowanym odżywianiu się i przy różnej aktywności. W pierwszej dekadzie XXI wieku Profesor w większym stopniu skoncentrował swe badania na wyjaśnieniu procesów przemiany składników pokarmowych i energii na poziomie nie tylko ogólnoustrojowym, lecz również komórkowym i molekularnym.

W 2007 roku Profesor A. Chwalibog jako jeden z pierwszych rozpoczął badania dotyczące zastosowania nanocząstek srebra, złota i miedzi jako alternatywnych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. We wspólnych badaniach z Katedrą Żywienia i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW opracowano metodę podawania nanocząstek in ovo. Badania te wykazały, że podawane w odpowiednich ilościach nanocząstki, a zwłaszcza srebra i niektórych form alotropowych węgla skoniugowanych z aminokwasami, mogą stymulować status immunologiczny, antyoksydacyjny, jak również optymalizować rozwój mięśni w okresie embrionalnym kury.

W ostatniej dekadzie w tym samym zespole prowadził badania nad zastosowaniem nanotechnologii w terapii nowotworów. Doświadczenia koncentrowały się na stworzeniu nanomolekuł, opartych przede wszystkim na grafenie, służących onkologicznej terapii celowanej.

Wyniki swoich badań Profesor A. Chwalibog przedstawił w 428 publikacjach, w tym 216 zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych. Całość uzupełnia współautorstwo 43 książek i kompendiów i 169 komunikatów naukowych. O znaczeniu tych prac świadczy 3355 cytowań zarejestrowanych w bazie Google Scholar i indeks h = 31. W bazie Web of Science odnotowano 1860 cytowań i indeks h = 22.

Profesor Andrzej Chwalibog pełni funkcję redaktora naczelnego dwóch renomowanych czasopism: Journal of Molecular Nanotechnology & Nanomedicine oraz International Journal of Avian and Wildlife Biology, a w wielu jest członkiem komitetów redakcyjnych. Jest także członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN i wielu prestiżowych międzynarodowych towarzystw naukowych. Wielokrotnie brał udział w panelach ekspertów oceniających projekty naukowe w Belgii, Danii, Izraelu, Irlandii, Kazachstanie, Katarze, Norwegii, Polsce, Szwecji, RPA i Rosji.

Wypromował ponad 50 magistrów i aż 20 doktorów. Grono jego uczniów jest międzynarodowe. W 1993 roku był nominowany przez samorząd studentów Uniwersytetu Kopenhaskiego do tytułu najlepszego nauczyciela roku. Ponadto recenzował 12 rozpraw doktorskich i 6 wniosków o nadanie tytułu profesora.

Profesor Andrzej Chwalibog współpracuje z naukowcami z wielu krajów, ale współpracę ze swoją Alma Mater zawsze traktował priorytetowo. Zakres współpracy obejmuje wszystkie rodzaje aktywności akademickiej, za co został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”. Realizował liczne zajęcia dla studentów i doktorantów w SGGW, a także organizował i nadzorował staże młodych naukowców w Uniwersytecie Kopenhaskim. Efektem współpracy Profesora z Katedrą Żywienia Zwierząt i Biotechnologii jest aż 66 wspólnych prac, 6 rozdziałów w książkach, 84 komunikaty naukowe oraz 2 zgłoszenia patentowe.

Profesor jest wielkim miłośnikiem przyrody, a szczególnie dzikich zwierząt. Spędzając wiele czasu w afrykańskim buszu i obserwując żyjące tam dzikie zwierzęta, posiadł wyjątkową wiedzę z tego zakresu. Z pasją dzieli się nią podczas zajęć ze studentami.

Dorobek zawodowy Pana Profesora doceniła królowa Danii Małgorzata II, nadając Mu tytuł Knight of the Dannebrog Order.