SGGW

Aktualności

29
sierpnia
2020

Prof. Kundzewicz otrzymał Międzynarodową Nagrodę Wodną Księcia Sułtana

Prof. Zbigniew Kundzewicz z Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymał – jako pierwszy Polak – Międzynarodową Nagrodę Wodną Księcia Sułtana. Jury doceniło go w kategorii „wody powierzchniowe” za pogłębianie wiedzy o zależnościach między ryzykiem powodzi, przepływem rzecznym i zmianą klimatu.

Profesor Zbigniew W. Kundzewicz jest wybitnym uczonym z zakresu hydrologii, który od wielu lat współpracuje z naukowcami z SGGW (zwłaszcza z Katedry Inżynierii Wodnej). W 2014 r. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla SGGW”. W latach 2014-2017 był koordynatorem polsko-norweskiego projektu CHASE-PL, w którym SGGW była drugim polskim partnerem. Projekt zakończył się dużym sukcesem (przeszło 20 publikacji w bazie „Web of Science”, z czego osiem współautorstwa profesora z pracownikami SGGW). W ramach projektu powstały również książki, m.in. „Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce” pod red. Z.W. Kundzewicza, O. Hovy oraz T. Okruszki.  Z.W. Kundzewicz współpracował z profesorem Kazimierzem Banasikiem w ramach IAHS oraz profesorami Edwardem Pierzgalskim i Andrzejem Byczkowskim w ramach komitetów PAN, co zostało uwieńczone współautorskimi artykułami w kwartalniku „Nauka”.

Ponadto w lutym 2017 roku uroczyście przekazał Bibliotece Głównej SGGW prywatną kolekcję kilkudziesięciu „czerwonych książek”, czyli wydawanych przez IAHS monografii naukowych z zakresu hydrologii. Zrobił to w przekonaniu, że SGGW jest najlepszą instytucją naukową w Polsce zajmująćą się tą tematyką, książki te będą więc cieszyły się zainteresowaniem tutejszych pracowników i studentów.

Gratulujemy!