SGGW

Aktualności

16
grudnia
2020

Rektor Michał Zasada członkiem Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Prezydent RP Andrzej Duda powołał dziś Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Tworzą ją eksperci i praktycy z różnych dziedzin związanych z wsią i rolnictwem. W gronie ekspertów obok Rektora Michała Zasady zasiada także profesor Marian Podstawka z Instytutu Ekonomii i Finansów.

Do zadań powołanej Rady w szczególności należeć będzie wypracowanie spójnej strategii dla rolnictwa i obszarów wiejskich, dokonanie przeglądu rozwiązań prawnych w tym zakresie, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz budowanie przestrzeni do rozmowy o problemach polskiej wsi. Rada to forum konsultacyjno-doradzce Prezydenta RP. 

 

W skład Rady, poza przedstawicielami SGGW, zostali powołani:

 1. Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady
 2. Błażej Spychalski
 3. Lucjan Cichosz
 4. Czesław Cieślak
 5. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
 6. Bogdan Fleming
 7. Kamila Grzywaczewska
 8. Teresa Hałas
 9. Lech Kuropatwiński
 10. Artur Maciej Paradowski
 11. Rafał Pelc
 12. Prof. Walenty Poczta
 13. Marian Sikora
 14. Dr Monika Stanny
 15. Barbara Szczepanik
 16. Wiktor Szmulewicz
 17. Prof. Antoni Szumny
 18. Jerzy Zająkała

 

Więcej: www.prezydent.pl