SGGW

Aktualności

14
lipca
2019

Prof. Mariusz Mamiński otrzymał nominację profesorską

27 czerwca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profesorską dr hab. Mariuszowi Mamińskiemu, pracownikowi Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

Prof. Mariusz Mamiński jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii chemicznej w specjalności technologia produktów lekkiej syntezy organicznej. W grudniu 2007 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. We wrześniu 2013 roku uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo.

Jego zainteresowania naukowe obejmują:

1. zjawiska adhezyjne,

2. wykorzystanie surowców odnawialnych w klejach,

3. modyfikację drewna,

4. energetyczne wykorzystanie biomasy lignocelulozowej,

5. waloryzację materiałów drzewnych o niskiej wartości technicznej; w tym zasoby stref tropikalnych.

 

Odbył staże naukowe w Supramolecular Chemistry & Technology Group w Uniwersytecie Twente w Holandii; na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Putra Malezja oraz w College of Natural Resources w Uniwersytecie Idaho (USA) w ramach stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Należy m.in. do Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa oraz Forest Products Society (USA).

Ma w dorobku ponad 130 artykułów naukowych. Jest promotorem lub kopromotorem w dwóch krajowych i trzech zagranicznych przewodach doktorskich.