SGGW

Aktualności

19
lutego
2021

prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański z nagrodą MEiN za całokształt dorobku naukowego

Dnia 19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. W tym szczególnym dniu Minister Przemysław Czarnek ogłosił listę laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Przyznawane są one w 5 kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

W gronie 18 laureatów nagrody za całokształt dorobku naukowego znalazł się prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański, rektor SGGW w latach 2008-2016. 

To prestiżowa kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Laureatami są osoby, które wyróżniają się aktywnością w sferze naukowej oraz akademickiej - od opieki naukowej i dydaktycznej nad kadrą naukową przez działalność badawczą po zarządzanie podmiotami i działalność organizacyjną. 

Obszar badań naukowych prof. dr hab. inż. Alojzego Szymańskiego koncentruje się na następujących kierunkach:
- rozwój metod modelowania przebiegu odkształceń gruntów słabych z wykorzystaniem zjawiska wzmocnienia gruntów słabych,
- doskonalenie metodyki badań i doboru parametrów do obliczeń osiadań budowli hydrotechnicznych i lądowych,
- rozwój metod oceny i kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych,
- doskonalenie metodyki rozpoznania budowy geologicznej podłoża z wykorzystaniem badań „in situ” do wyznaczania parametrów podłoża niezbędnych w budownictwie lądowym i podziemnym. 

Panie Rektorze, proszę przyjąć nasze gratulacje!  

Dzień Nauki Polskiej  - ogłoszenie laureatów nagrody ministra FILM