SGGW

Aktualności

21
listopada
2019

Prof. dr hab. Adam J. Zięcik 95. Doktorem Honoris Causa SGGW Doktorzy habilitowani i nowo promowani doktorzy SGGW

21 listopada 2019 r. odbyło się otwarte posiedzenie Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z okazji nadania tytułu doktora honoris causa SGGW prof. dr. hab. Adamowi J. Zięcikowi oraz wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji doktorów. Uroczystość otworzył JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymał Pan Profesor Adam Zięcik – członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i jej wiceprezes w latach 2013-2015, wybitny badacz i nauczyciel akademicki, twórca szkoły endokrynologii rozrodu zwierząt, członek Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, licznych stowarzyszeń naukowych krajowych i międzynarodowych, założyciel Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Prof. A. Zięcik jest 95. doktorem honoris causa w historii SGGW. O nadanie tytułu wnioskował Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Promotorem w postępowaniu o nadanie tytułu DHC i autorem laudacji był prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Otwierając uroczyste posiedzenie Senatu Akademickiego JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski powiedział m.in.:

Dzisiejsza uroczystość […] to nie tylko piękna akademicka tradycja. To również świadectwo tego, jak ważna w naukowym życiu jest kontynuacja oraz umiejętność korzystania z doświadczeń, wiedzy i życiowej mądrości poprzednich pokoleń. Doskonale wiemy, że w pracy naukowej, tak jak w życiu, potrzebujemy autorytetów. I chętnie się do nich odwołujemy, wskazując młodym pokoleniom cenne wzorce.

Dlatego tak bardzo cieszy nas obecność uznanego specjalisty
w dziedzinie biologii i endokrynologii rozrodu zwierząt Pana Profesora Adama Zięcika, któremu Senat, na wniosek Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uchwałą z 24 czerwca bieżącego roku nadał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”.

W swoim wystąpieniu Pan Profesor Adam Zięcik, doktor honoris causa SGGW podziękował za nadanie zaszczytnego tytułu oraz przedstawił wyniki prowadzonych przez siebie badań nad biologią rozrodu. W prezentacji pt. „Podróż do Itaki” ukazał, na przykładzie własnej drogi naukowej i prowadzonych prac badawczych, piękno nauki, wiedzę i satysfakcję, jakie przynosi naukowcowi odkrywanie w pokorze tego, co dotąd nieznane oraz poczucie sensu, gdy sam przyczynia się do jej rozwoju nauki, gdy wyniki jego badań są zastosowane w praktyce.

Druga cześć uroczystości poświęcona była doktorom habilitowanym i doktorom. Do grona samodzielnych pracowników nauki w dziedzinie nauk rolniczych, weterynaryjnych, leśnych, inżynieryjno-technicznych i społecznych dołączyło 16 doktorów habilitowanych, w tym 11 pracowników SGGW. Dyplomy doktorskie odebrało 25 osób, w tym 11 pracowników Uczelni.

Zwracając się do doktorów habilitowanych rektor W. Bielawski powiedział:

„Jako naukowcy mamy realny wpływ na przyszłość nas wszystkich. Coraz powszechniej i coraz głośniej bowiem młode pokolenia upominają się o stanowisko ludzi nauki w wielu ważkich kwestiach. Słusznie podkreślają, że tylko nauka wskaże, jak zatrzymać niekorzystne działania człowieka na planetę i nauczy, jak żyć w zgodzie z naturą. Przed Państwem więc poważne zadanie i znacząca do odegrania rola.

Na Was spocznie również odpowiedzialność za rozwój naukowy młodszych kolegów. Jako ich promotorzy wskażecie kierunek, w którym będą podążać, sięgając po kolejne stopnie naukowe. Sprawując nad nimi opiekę naukową, pamiętajcie także o podnoszeniu własnych kompetencji, by zawsze być dla nich wzorem i inspiracją”.

Do doktorów skierował rektor przesłanie:

[…Stopień doktora to motywacja do dalszego rozwoju naukowego oraz prowadzenia badań naukowych. Pamiętajcie, że składając przysięgę doktorską zobowiązujecie się nie tylko do godnego reprezentowania Uczelni. Przysięgacie swoją wiedzą służyć „prawdzie na zwycięstwo”. Te słowa, w czasach półprawd i niedomówień nabierają szczególnego znaczenia. Waszym zadaniem, Drodzy Doktorzy będzie więc poszukiwanie prawdy i akcentowanie jej znaczenia we wszystkich Waszych dokonaniach. Bo jako reprezentanci nauki nie możecie zapominać, że:

Podstawowe, uniwersalne zasady i wartości etyczne, na których opiera się integralność i wiarygodność nauki odnoszą się do przedstawicieli wszystkich, bez wyjątku, dyscyplin naukowych”.

Podziękowanie dla władz uczelni, władz dziekańskich, kierowników katedr, współpracowników, rodzin i najbliższych złożyli: w imieniu doktorów habilitowanych - Pan Łukasz Uzarowicz, w imieniu doktorów - Pani Alicja Rzepecka.

W uroczystości wzięło udział wielu gości, a wśród nich: posłowie na sejm RP: dr Czesław Siekierski i dr Kazimierz Plocke; wiceprezesi Polskiej Akademii Nauk prof. Romuald Zabielski i prof. Stefan Malepszy; wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie prof. Barbara Bilińska; Jego Ekscelencja ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, rektorzy warszawskich uczelni: prof. Andrzej Mastalerz (AWF), wiceprzewodniczący KRASP; prof. Mirosław Wielgoś (WUM); prof. Klaudiusz Baran (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka CHOPINA), prorektorzy: prof. Marek Koziorowski (Uniwersytet Rzeszowski), prof. Anar Hatamov (Azerbejdżański Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Gandży, prof. Tadeusz Krzymowski dr h.c. (były rektor ART w Olsztynie), prof. Tomasz Borecki (były rektor, doktor honoris causa SGGW), prof. Marek Bryx (przewodniczący Rady Uczelni SGGW); doktorzy honoris causa SGGW: prof. Andrzej Pisula i prof. Czesław Waszkiewicz

Gośćmi byli przedstawiciele wielu uczelni, instytutów naukowych i organizacji, z którymi współpracuje Pan Profesor Adam Zięcik, wśród nich prof. Ilpo Huhtaniemi z Imperial College Londyn, prof. Maria Alevizaki z Uniwersytetu Medycznego w Atenach, prof. Marek Zygmunt z Uniwersytetu w Greifswald w Niemczech, prof. Nafis Rahman z Uniwersytetu w Turku w Finlandii oraz delegacje z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Chemii Organicznej PAN, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.