SGGW

Aktualności

18
lutego
2021

Prestiżowe nagrody dla Bulwarów Wiślanych w Warszawie i Kanału Augustowskiego

Bulwary Wiślane w Warszawie i Kanał Augustowski zostały nagrodzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych. To najważniejsze wyróżnienie hydrologiczne w Europie. Nagrody dla innowacyjnego przedsięwzięcia hydrologicznego (bulwary) i dla dziedzictwa wodnego (kanał) ogłoszono 18 lutego podczas szóstego europejskiego kongresu IAHR zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Kongres odbywał się 15-18 lutego w Warszawie oraz zdalnie. Europejscy hydrolodzy uhonorowali warszawskie Bulwary Wiślane nagrodą „Industry Innovation Award” jako wyróżniający się przykład nowoczesnego nabrzeża łączącego odpowiedź na potrzeby mieszkańców z ochroną natury. Kanał Augustowski zdobył natomiast „Regional Hydro-Environment Heritage Award” jako skarb inżynierii hydraulicznej.

W imieniu prezydenta Rafała Trzaskowskiego nagrodę odebrała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Urzędu m.st. Warszawy, natomiast nagrodę dla Kanału Augustowskiego przyjęli Mirosław Karolczuk – burmistrz Augustowa oraz w imieniu Artura Kosickiego – marszałka województwa podlaskiego – Magdalena Łyżnicka-Sanczenko – dyrektorka departamentu współpracy z zagranicą i promocji.

Bulwary Wiślane w Warszawie są wyjątkowym w skali europejskiej kompromisem godzącym potrzeby mieszkańców miasta z ochroną przyrody i naturalnej części wiślanego nabrzeża – powiedział prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN i wiceprzewodniczący IAHR.

Kanał Augustowski jest znakomitym przykładem wybitności technicznej naszego dziedzictwa inżynieryjnego – podsumował prof. Tomasz Okruszko, prorektor SGGW.

Nagrodzone projekty

W 2008 r. Warszawa rozpoczęła przebudowę dwóch kilometrów nabrzeża na wysokości centrum. Wiodącą ideą przedsięwzięcia było zbliżenie miasta z rzeką. Bulwary miały więc stać się obszarem nieprzerwanego dialogu miasta z rzeką, przy jednoczesnym poszanowaniu bliskości natury prawego brzegu Wisły, który jest obszarem chronionym Natura 2000. Znajdują się tam łęgi, starorzecze, wyspy i mokradła, międzywale – to tam występują cenne gatunki roślin, żyjących dziko zwierząt i ptaków. Bulwary Wiślane, korespondując z naturalnym charakterem prawego brzegu Wisły, również zostały wzbogacone zielenią. Rośnie tu ponad 200 drzew, 37 tys. krzewów oraz 15 tys. ozdobnych bylin. 

Konstrukcję bulwarów zaplanowano tak, by ograniczyć skutki ewentualnych powodzi lub podtopień częściej występujących w dobie zachodzącej zmiany klimatu. Miało to decydujący wpływ na wszystkie elementy zagospodarowania terenu – od płynnej formy ukształtowania od strony natarcia nurtu, przez unikatowy na warunki polskie sposób zabezpieczenia pawilonów usługowych przed powodzią czy dobór materiałów odpornych na działanie wody i korozję biologiczną, aż po linearny, niezakłócający przepływu wód układ nasadzeń drzew.

Bulwary wyposażone zostały w szereg atrakcji, które pokochali mieszkańcy Warszawy i turyści. Zlokalizowany jest tu m.in. park z zacieniaczami, trampoliny, plaża miejska. Jest amfiteatr, plenerowa siłownia i skatepark. Bulwary integrują ruch pieszy, rowerowy oraz komunikację na samej rzece. Zwiększająca się regularnie liczba odwiedzin to dowód, że bulwary stały się jedną z najistotniejszych przestrzeni publicznych w Warszawie, na którą moda trwa przez cały rok.

Kanał Augustowski ma 101 km długości i łączy płynącą po polskiej stronie Wisłę i ciągnącą się po białoruskiej stronie rzekę Niemen. Jego budowa rozpoczęła się w 1824 r. i trwała 14 lat. Trasa przebiega przez polodowcowe, obniżone tereny, tworzące pasmo jezior augustowskich: Necko, Białe, Studzieniczne, Swoboda, Gorczyckie, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikaszewo oraz sieć rzeczną Biebrzy, Netty, Czarnej Hańczy i Niemna.

Część Puszczy Augustowskiej z kanałem oparła się działalności człowieka. W 1968 r. ówczesny minister kultury i sztuki uznał polski odcinek kanału za zabytek techniki. W 1979 r. cały kanał został wpisany do rejestru zabytków, a następnie stał się pomnikiem historii, czyli miejscem o szczególnej wartości historycznej, turystycznej i naukowej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Na początku XXI wieku Kanał Augustowski przeszedł remont. Dziś jest obiektem cenionym przez turystów za walory techniczne, architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze. Pływają nim kajaki i małe statki pasażerskie.

O nagrodach

Przyznanie nagród było wydarzeniem towarzyszącym 6. Międzynarodowemu Kongresowi Wodnemu IAHR, w którym wzięło udział ponad 400 specjalistów z 53 krajów. Głównymi zagadnieniami kongresu były: problem zmiany klimatu, ekstremalne zjawiska wodne, naturalne zagrożenia, hydraulika środowiskowa i inżynieria hydrauliczna. Organizatorami tegorocznego wydarzenia były: PAN, SGGW i Instytut Geofizyki PAN. Kongres odbył się 15-18 lutego pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych (The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research).