SGGW

Aktualności

23
lipca
2015

Prace porządkowe na terenie Kampusu SGGW

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie trwają prace porządkowe przygotowujące Kampus do uroczystych obchodów 200-lecia kształcenia rolniczego na ziemiach polskich w maju 2016 roku. Celem ich jest modernizacja i upiększenie Kampusu, szczególnie jego nowej części, gdzie mieści się większość budynków wydziałowych oraz domy studenckie. Prace porządkowe obejmują również Skarpę Wiślaną za Pałacem Rektorskim.

Kilka lat temu rozpoczęto tworzenie parku w części Kampusu SGGW położonej między ulicami Nowoursynowską, Ciszewskiego  i Anody. Posadzono wówczas kilka tysięcy drzew i krzewów między innymi różne odmiany jodły, klonu, kasztanowca, brzozy, grabu, surmii, głogu, buka, jesionu, dębu, jarzębu, lipy, wierzby, choiny kanadyjskiej oraz wiązu. Teren ten zdobią także piękne krzewy karagany syberyjskiej, leszczyny, ligustru oraz lilaka. Drzewa i krzewy pochodzą z uczelnianego Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Powstałe klomby i rabaty zostały zaprojektowane według historycznych założeń Księżnej Izabeli Czartoryskiej, znawczyni i założycielki wielu kompleksów parkowych w Polsce. Obecnie zagospodarowywane są kolejne fragmenty kampusu. Powstają nowe alejki parkowe, klomby, będą zasadzone drzewa i krzewy ozdobne.

Bezpośrednio za Pałacem Rektorskim odtwarzana jest historyczna zabudowa skarpy. Rekonstruowane są mury oporowe, schody i fontanna ze stawem.

W nowej części Kampusu trwa remont i budowa dróg, w tym dróg pożarowych położonych wokół domów studenckich. Wymieniana jest również zużyta sieć wodociągowa. Trwa przebudowa sali sekcyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz budowa Stacji Meteorologicznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Intensywne prace trwają przy budynku nr. 37. Z placu nad parkingiem podziemnym zdjęto granitową nawierzchnię. Uszczelniane jest pokrycie. Wkrótce na betonową nawierzchnię zostanie nawieziona ziemia, będzie posiana trawa oraz posadzone krzewy ozdobne Pojawi się też wokół tego miejsca szpaler drzew.

Dzierżawiony w ostatnich latach przez firmę zewnętrzną teren w pobliżu DS. „IKAR”, gdzie trwa rozbiórka hal z kortami do tenisa, zostanie przeznaczony na rekreację i uprawianie sportu na wolnym powietrzu. Planowane są tu m.in. siłownia zewnętrzna, a w okresie zimowym lodowisko.

Prace porządkowe prowadzone są również za budynkami 2, 3 i 4. Powstały tam nowe miejsca parkingowe dla pracowników „starego Kampusu”, modernizowane są siedliska pszczelarzy, a za nimi powstaną boiska sportowe do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej oraz teren rekreacyjny dla studentów i pracowników.

W starej części Kampusu prowadzone są także prace remontowe i modernizacja pomieszczeń Auli Kryształowej. Sale na I piętrze przystosowywane są do pełnienia funkcji sali koncertowej.