SGGW

Aktualności

07
października
2020

Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę

6 października 2020 r. w Auli Kryształowej odbyła się uroczystość, podczas której pożegnani zostali nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odchodzący w tym roku na emeryturę.

Zebranych gości powitał prof. dr hab. Michał Zasada – Rektor SGGW: „Szanowni Państwo, co prawda Państwa formalne związki z Uczelnią kończą się, zmieniacie status zawodowy, ale bardzo liczę na to, że Wasze kontakty z SGGW pozostaną nadal żywe, że będziemy mogli liczyć na Państwa obecność i wsparcie. Ta Uczelnia jest w dalszym ciągu Waszą Uczelnią. Miejscem, w którym na pewno przez lata czuliście się bardzo dobrze. Bez Państwa udziału w jej życiu, bez Waszych badań, bez nauczania, bez codziennych kontaktów zarówno pomiędzy nami-pracownikami, jak i kontaktów z młodzieżą nie bylibyśmy Uczelnią, którą jesteśmy.”

W sposób szczególny Rektor SGGW podziękował Panom profesorom Tomaszowi Boreckiemu, rektorowi SGGW w latach 2002-2008 oraz Kazimierzowi Banasikowi, prorektorowi ds. rozwoju poprzedniej kadencji, za przekazywanie kolejnym pokoleniom uniwersalnych wartości oraz za czas
i energię poświęcone działalności na rzecz Uczelni.

W imieniu pracowników emerytowanych głos zabrał prof. dr hab. Tomasz Borecki: „Przypadł mi ogromny zaszczyt, że w imieniu Koleżanek i Kolegów mogę skierować parę słów do Państwa tutaj obecnych. […] Chcę w imieniu nas wszystkich, na ręce obecnego Rektora SGGW złożyć ciepłe i serdeczne podziękowania za te wszystkie lata, które tutaj spędziliśmy. […] Życzymy też naszej Uczelni, żeby rozwijała się dalej. Zawsze mówiłem do społeczności akademickiej, że najważniejszy jest człowiek i wzajemne relacje, i tak zostało. W dobrej atmosferze człowiek staje się bardzo wydajny. Chciałbym też powiedzieć w imieniu moich przyjaciół, którzy odchodzą dzisiaj na emeryturę, że wcale nie czujemy tego, że odchodzimy. Nadal jesteśmy potrzebni tym młodym, którzy tutaj w SGGW są. Chcemy, żebyście Państwo o tym wiedzieli.”