SGGW

Aktualności

02
września
2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jako najlepsza uczelnia rolnicza w Polsce przypomina o obowiązku wzięcia udziału w organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny Powszechnym Spisie Rolnym.

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r. Udział w nim jest obowiązkowy. Spisywane są wszystkie gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

W spisie rolnym znajdują się pytania m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

Spis rolny jest prowadzony w gospodarstwach rolnych:

• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),

• osób prawnych,

• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez:

• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),

• telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99.

Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne jest miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Dane posłużą do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich.

Wszelkie informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na bieżąco publikowane są na stronie spisrolny.gov.pl.