SGGW

Aktualności

08
września
2015

Powstaje Centrum Badań Biomedycznych SGGW

9 października przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW uruchomione zostanie Centrum Badań Biomedycznych. Uczelnia dostała na ten cel dofinansowanie w wysokości 30 mln zł, w ramach RPO WM 2007-2013. W nowoczesnych laboratoriach prowadzone będą innowacyjne badania z pogranicza weterynarii i medycyny. 7 września 2015 r. umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański.

Dofinansowanie przeznaczone będzie przede wszystkim na zakup innowacyjnej, unikatowej aparatury, a także modernizację Kliniki Chorób Koni i adaptację istniejących pomieszczeń na zintegrowany zespół laboratoriów. Centrum Badań Biomedycznych wyposażone będzie m.in. w Laboratorium Diagnostyki Obrazowej (z pracownią tomografii i rezonansu magnetycznego i salą demonstracyjną diagnostyki obrazowej), laboratorium biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek, laboratorium nanotechnologii i nanoinżynierii, laboratorium biotechnologii oraz pracownię elektromiografii.

Utworzenie Centrum Badań Biomedycznych to krok w kierunku prowadzenia w SGGW do badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej na poziomie światowym. Centrum będzie prowadziło zarówno badania podstawowe – rozwiązywanie aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, jak też nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów  naukowych. Możliwe tu będzie przeprowadzanie badań chorób i schorzeń niosących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Badania naukowe będą prowadzone na zwierzętach z zachowaniem wszelkich norm etycznych.

Unijne wsparcie dla SGGW

7 września 2015 r. umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański.

W spotkaniu uczestniczyli także: prof. dr hab. Wiesław Bielawski - prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Marian Binek - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz prof. dr hab. Zdzisław Gajewski - kierownik Centrum Badań Biomedycznych.

Przyznane 30 mln zł dofinansowania to wsparcie zaawansowanych prac badawczych w weterynarii, biologii i biotechnologii, z których skorzystają doktoranci instytucji naukowej i pracownicy kadry naukowej oraz studenci.

W ramach perspektywy 2007–2013 SGGW łącznie uzyskała już ponad 42 mln zł dofinansowania, co pozwoliło na rozbudowę Centrum Weterynaryjnego, zdobycie wysokospecjalistycznego sprzętu badawczego oraz na stworzenie Klastra Innowacji w Agrobiznesie.

Zdjęcie: Joanna Czechowicz-Bieniek