SGGW

Aktualności

04
września
2020

Powołania prodziekanów, zastępcy dyrektora oraz kierowników katedr w SGGW

3 września 2020 r. Rektor SGGW wręczył kolejne nominacje na kadencję 2020-2024. Powołania otrzymali prodziekani, a także zastępca dyrektora instytutu i kierownicy tych katedr, w których osobom dotychczas pełniącym te funkcje powierzono inne obowiązki. W ten sposób ostatecznie ukonstytuowany został skład kadry kierowniczej SGGW odpowiedzialnej za działalność dydaktyczną i naukową SGGW.

Wręczając nominacje Rektor prof. dr hab. Michał Zasada życzył wszystkim nowo powołanym wielu sukcesów i twórczej pracy.

W spotkaniu uczestniczył prorektor ds. dydaktyki dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, który zwracając się do władz dziekańskich nawiązał do wyjątkowo trudnych wyzwań, jakie stoją przed Uczelnią w związku z koniecznością organizacji roku akademickiego 2020/2021 i kształcenia studentów w warunkach pandemii. Prorektor J. Gołębiewski podkreślił, że te złożone kwestie będą rozstrzygane wspólnie, a jako prorektor ds. dydaktyki dołoży wszelkich starań, by wspomóc w tym trudnym czasie nauczycieli akademickich i studentów.

Nominacje na prodziekana otrzymali:

Wydział Rolnictwa i Biologii

 • dr Leszek Sieczko                 
 • dr Magdalena Muchorowska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • prof. dr hab. Piotr Jurka       
 • dr hab. Michał Godlewski, prof. SGGW

Wydział Leśny

 • dr Arkadiusz Gruchała        
 • dr Michał Orzechowski

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii      

 • dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz   
 • dr Magdalena Pawełkowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 • dr Małgorzata Wdowska     
 • dr Anna Baryła         

Wydział Technologii Drewna

 • dr Izabela Burawska-Kupniewska   

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

 • dr Jan Slósarz            

Wydział Ekonomiczny

 • dr Iwona Pomianek  
 • dr Monika Utzig       

Wydział Technologii Żywności

 • dr hab. Anna Bzducha-Wróbel        

Wydział Żywienia Człowieka

 • dr Anna Piotrowska  

Wydział Inżynierii Produkcji

 • dr Magdalena Dobrowska                

Wydział Socjologii i Pedagogiki

 • dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek       

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

 • dr Diana Dziewa-Dawidczyk                                                                     

 

Nominację na zastępcę dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów otrzymał:

 • dr hab. Mariusz Hamulczuk

Nominacje na kierownika katedry otrzymali:

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu, Instytut Ekonomii i Finansów

 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW

Katedra Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej, Instytut Inżynierii Środowisk

 • dr Adam Kiczko

Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

 • dr Karolina Barszcz