SGGW

Aktualności

10
lipca
2020

Porozumienie o współpracy z CSK MSWiA w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zawarła porozumienie o współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie. W imieniu Uczelni podpis złożył JM Rektor - prof. dr hab. Wiesław Bielawski, z ramienia szpitala – dyrektor placówki prof. dr n. med. Waldemar Wierzba.

Podpisane porozumienie zakłada współpracę w zakresie działalności badawczo-wdrożeniowej obejmującą: realizację wspólnych projektów badawczych, wymianę pracowników naukowych, wspólne publikacje artykułów w periodykach naukowych, organizację wspólnych seminariów i konferencji w zakresie nauk medycznych i biologicznych.

 Na mocy porozumienia współpraca obejmować będzie również działalność edukacyjną w postaci m.in. zajęć, praktyk oraz staży dla studentów i doktorantów.

- Poprzez porozumienie nawiązujemy współpracę w zakresie działalności badawczo-edukacyjno-wdrożeniowej we wszystkich dziedzinach wiedzy będących przedmiotem naszego wspólnego zainteresowania. Wierzymy, że podpisany dokument pozwoli zarówno SGGW, jak i Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie jeszcze lepiej wypełniać swoją misję oraz zaowocuje dalszym rozwojem obu instytucji – podkreślił rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski.