SGGW

Aktualności

28
lipca
2020

Porozumienie o współpracy pomiędzy SGGW a Siecią Badawczą Łukasiewicz – PIMOT

28 lipca 2020 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zawarła porozumienie o współpracy naukowej z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. W imieniu Uczelni podpis złożyli rektor - prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW dr hab. inż. Prof. SGGW Tomasz Nurek, z ramienia Łukasiewicz – PIMOT – dyrektor dr hab. inż. Witold Luty. Na spotkaniu obecni byli również: rektor-elekt prof. dr hab. Michał Zasada, Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW dr inż. Karol Tucki oraz Kierownik Zakładu Paliw i Biogospodarki, Łukasiewicz – PIMOT Piotr Wieczorek.

Porozumienie, mające na celu przyspieszenie wdrożeń naukowo-badawczych do przemysłu, zakłada m.in.: realizację wspólnych projektów badawczych, wymianę pracowników naukowych, przygotowywanie wspólnych kursów, seminariów i konferencji w zakresie paliw alternatywnych, wspólne korzystanie z urządzeń badawczych i aparatury naukowej, jak również organizację praktyk i staży zawodowych dla studentów SGGW.

Umowa pozwoli udoskonalić metody związane z procesem kształcenia w SGGW, by umiejętności praktyczne zdobyte przez absolwentów jeszcze lepiej odpowiadały potrzebom gospodarki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji należy do jednej  z największych sieci badawczych w Europie. Przedmiotem działania Instytutu są prace naukowo-badawcze i rozwojowe w dziedzinie motoryzacji.