SGGW

Aktualności

24
listopada
2020

Plan wydawniczy 2021

Informacja Wydawnictwa SGGW o planie wydawniczym na 2021 r.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych Autorów o składanie do Państwa Prodziekanów ds. Dydaktyki propozycji wydania publikacji dydaktycznych w 2021 roku. Informujemy jednocześnie, że zgodnie z decyzją Senatu SGGW z dnia 21.12.2009 roku deficytowe skrypty i podręczniki akademickie są w 50% dofinansowane ze środków ogólnych Uczelni i w 50% ze środków Wydziału zgłaszającego taką publikację do wydania.

Wykaz proponowanych przez Wydział tytułów (nie mogą to być monografie!) powinien zawierać nie więcej niż 4–5 pozycji ustalonych na zasadzie rankingu (także potrzebne wznowienia!) i obejmować następujące dane: autor (autorzy) – tytuł – objętość w arkuszach wydawniczych – planowany nakład, który wystarczy na 3 lata.

Szanse na wydanie w 2021 roku mają tylko te skrypty i podręczniki akademickie, których objętość nie przekroczy 15,0 arkuszy wydawniczych, a kompletne materiały (plik tekstowy w Wordzie + ewentualny materiał ilustracyjny – pliki źródłowe!) zostaną złożone w Wydawnictwie do końca czerwca przyszłego roku.

Bardzo prosimy Państwa Dziekanów o przesłanie powyższych propozycji do Wydawnictwa do końca grudnia br., chcemy bowiem jak najszybciej rozpocząć realizację planu wydawniczego 2021 roku.