SGGW

Aktualności

29
września
2020

Pierwsze posiedzenie Senatu Akademickiego w kadencji 2020-2024

28 września 2020 r. odbyły się pierwsze obrady Senatu Akademickiego w składzie wybranym na kadencję 2020-2024. Senat SGGW liczy obecnie 46 członków, wśród których jest 23 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, 10 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 2 przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi, 1 przedstawiciel doktorantów oraz 9 przedstawicieli studentów. Senatowi SGGW przewodniczy rektor prof. dr hab. Michał Zasada.

Na swym pierwszym posiedzeniu Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przyjął ramowy plan pracy na rok akademicki 2020/2021 oraz powołał składy komisji na lata 2020-2024.

Zasadnicze posiedzenie Senatu SGGW poprzedziło posiedzenie żałobne poświęcone pamięci zmarłego 23 lipca 2020 r. prof. dr hab. Janusza Kosickiego, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w latach 1978-1981, członka wielu senackich komisji.