SGGW

Aktualności

20
stycznia
2021

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

Dr hab. Emilia Paprzycka została powołana na stanowisko Pełnomocnika ds. Równego Traktowania.

Pełnomocnikiem Rektora ds. Równego Traktowania została dr hab. Emilia Paprzycka z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie. 

Do zadań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania należało będzie wdrożenie i nadzór nad realizacją na Uczelni standardów równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym w obszarze szkolnictwa wyższego oraz wynikających z misji SGGW w Warszawie, inicjowanie i koordynowanie działań systemowych na rzecz równego traktowania i zapobiegania dyskryminacji, koordynowanie prac zespołu koordynatorów ds. równego traktowania powołanych w Instytutach, monitoring i ewaluacja działań antydyskryminacyjnych.

+48 22 59 348 11