SGGW

Aktualności

15
lipca
2020

Ostatnie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Senatu Akademickiego

W dniu 13 lipca 2020 r. odbyło się pod przewodnictwem JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego posiedzenie Senatu Akademickiego, ostatnie w obecnej kadencji.

Rektor zabierając głos podziękował członkom Senatu za czteroletnią udaną współpracę, zwracając uwagę na fakt, iż mamy za sobą czas trudnych decyzji. - Była to kadencja pełna mocnych przemian, która rozpoczęła dyskusję nad zmianami w szkolnictwie wyższym oraz w sposobie zarządzania uczelnią – powiedział Rektor. Dobra sytuacja finansowa Uczelni, rozwój kadry naukowej oraz wysokie miejsca w rankingach międzynarodowych i krajowych to niewątpliwe osiągnięcia naszej Alma Mater. 

Podczas posiedzenia głos zabrał prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel, członek Rady Uczelni, składając podziękowania władzom rektorskim. Podkreślił, że była to trudna kadencja, pełna zmian strukturalnych i nieprzewidywalnych sytuacji, a mimo to uczelnia jest w dobrej kondycji – Kapitanie, dziękujemy Panu! – zwrócił się do Rektora profesor Marek Szyndel. 

Słowa podziękowania do władz rektorskich oraz członków Senatu skierował także prof. dr hab. Henryk Żybura, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Finansowych – Istotnym jest, aby ta cegiełka, którą wspólnie budowaliśmy, wmurowała się w ten ponad dwustuletni mur uczelni. To istotny wkład w jej rozwój. 

W imieniu członków Senatu podziękowania za wspólną pracę złożyła także na ręce władz rektorskich prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania – to był wyjątkowo trudny czas, ale i wyjątkowa przyjemność móc z Państwem współpracować. Była to kadencja wyjątkowo trudna, pełna wielu bardzo ważnych decyzji - decyzji bardzo przemyślanych, rozważnych i odważnych. Dla nas wszystkich członków Senatu współpraca była wielką przyjemnością.