Aktualności

Osiągnięcia

28
marca
2019

Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 14 osób uzyskało dyplomy doktora habilitowanego, a 28 otrzymało promocje doktorskie. Podczas uroczystości w Auli Kryształowej pracownikom uczelni zostały również wręczone odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski wraz z dziekanami i promotorami wręczył podczas uroczystości dyplomy 14 doktorom habilitowanym, a 28 doktorów otrzymało promocję. "Otwierając ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych i doktoratów, rektor mówił między innymi: „Od wieków szkoły wyższe są ostoją nauki, kultury i tradycji. Skupiają tych, dla których celem życia jest odkrywanie prawdy i poszukiwanie odpowiedzi na ważkie pytania. Są miejscem wymiany myśli i inspiracji między uczonymi a chcącymi się kształcić i poszerzać horyzonty.
Zadaniem każdej uczelni jest „wzbogacać i pogłębiać naukę” oraz „tworzyć najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą człowiekowi w udziale”. Uczelnie jako instytucje o ponadczasowym charakterze muszą być zatem autonomicznymi strażnikami prawdy, do służenia której zostały powołane.
Powtórzę za Kazimierzem Twardowskim, polskim filozofem, twórcą lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii, który nazwał uczelnie „świątyniami wiedzy”, że „być powołanym do pracy w tej świątyni wiedzy jest wielkim szczęściem. Znikąd bowiem nie spływa na człowieka trwalsze i czystsze zadowolenie, jak z bezinteresownego szukania prawdy naukowej”.
Bohaterom dzisiejszego święta życzę wielu sukcesów we wszystkich dziedzinach życia, a nam wszystkim - byśmy w swych działaniach „szukali prawdy jasnego płomienia! Szukali nowych, nie odkrytych dróg...
”.

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:

 • Arkadiusz Julian Artyszak
 • Maja Karolina Boczkowska
 • Wojciech Kazimierz Sas
 • Piotr Andrzej Dąbrowski
 • Leszek Stefan Hejduk
 • Cezary Gozdecki
 • Marcin Paweł Gołębiewski
 • Andrzej Łozicki
 • Mariusz Maciejczak
 • Katarzyna Utnik-Banaś
 • Eliza Urszula Kostyra
 • Sylwia Elżbieta Żakowska-Biemans
 • Marcin Andrzej Kurek
 • Szymon Stanisław Głowacki

Dyplom doktora otrzymali:

 • Olga Agata Andrzejczak                                                            
 • Monika Borowska-Komenda                                                    
 • Magdalena Wijata    
 • Sylwia Doner        
 • Michał Janusz Golicz                
 • Kamil    Jakub Kacprzak
 • Paweł Szymański                                           
 • Stefan Traczyk
 • Paweł Marcinkowski        
 • Emil Soból        
 • Andrzej     Głuchowski    
 • Marta Justyna Kiraga        
 • Edyta Małachowska       
 • Natalia    Kurantowicz    
 • Karolina Maria Hołda
 • Aleksandra Ewa     Kapusta        
 • Jolanta Maria Pochopień
 • Tomasz     Śmiałowski    
 • Tomasz     Pajewski        
 • Piotr Adam Gabryjończyk
 • Krystian Jerzy Malesa
 • Sylwia Onacik-Gür
 • Anna Maria Kot            
 • Kamil Piwowarek    
 • Dominika Barbara Tolik-Karlikowska    
 • Agnieszka Elżbieta Woźniak
 • Marta Brodowska-Trębacz        
 • Ewelina Dorota Pogorzelska-Nowicka

W trakcie przemówienia otwierającego uroczystość rektor W. Bielawski przedstawił aktualny harmonogram i postęp prac nad wdrożeniem w SGGW Konstytucji dla Nauki.

Przemówienie prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego <<do pobrania>>

Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym oraz promocję doktorów SGGW poprzedziło uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych: Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia Państwowe nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Lista osób odznaczonych <<tutaj>>

W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu SGGW, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci uczelni. Obecni byli także członkowie rodzin, współpracownicy i przyjaciele nagrodzonych pracowników oraz doktorów habilitowanych i wypromowanych doktorów.

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz członkowie Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni".