Aktualności

Osiągnięcia

06
października
2017

W SGGW powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia

Projekt SGGW otrzymał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Mazowsze jest liderem pod względem inwestycji w badania i rozwój w Polsce. Stąd pochodzi prawie 40 procent nakładów, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Pomogą w tym fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, które zasilą zwiększenie zaangażowania biznesu w obszar R&D, jak i tworzenie zaplecza badawczego. Unijne finansowanie obejmie doposażenie jednostek naukowych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający realizację prac zgodnych z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza, do których należą wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania oraz nowoczesne usługi dla biznesu. Już na etapie planowania prac naukowcy musieli założyć wykorzystanie infrastruktury dla potrzeb przedsiębiorców.     

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wzbogaci się o Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia, z którego usług skorzystają głównie przedsiębiorcy z branży spożywczej.

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Źródło