Aktualności

Osiągnięcia

02
marca
2017

Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym oraz promocja doktorów SGGW. Pracownikom uczelni zostały również wręczone odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaki honorowe „Za Zasługi dla SGGW”. Dyplomy z rąk Jego Magnificencji Rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego otrzymało 26 doktorów habilitowanych, w tym 15 pracowników naszej uczelni. W trakcie uroczystości wypromowanych zostało 57 doktorów, w tym 19 pracowników SGGW.

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, otwierając ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych i doktoratów, mówił między innymi: "Dzisiejsza uroczystość to niezmiernie ważne wydarzenie w życiu każdej szkoły wyższej. Za chwilę do społeczności pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dołączy 26 doktorów habilitowanych i 57 doktorów. Składając ślubowanie i odbierając dyplomy, stają się Państwo szczególną grupą pracowników naukowych, od których zależeć będzie w przyszłości kształt polskiej nauki i kierunek dalszego rozwoju uczelni. Serdecznie gratulujemy Państwu sukcesu, cieszymy się, że rośnie liczba osób, dla których nauka jest pasją, wyzwaniem i celem życia zawodowego. Dzisiejsza ceremonia to także wyjątkowe wydarzenie dla tych, którzy wyróżnili się w swojej pracy na rzecz SGGW w sposób szczególny. Te wykazujące się ponadprzeciętną aktywnością osoby otrzymają dzisiaj odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane". 

Profesor Wiesław Bielawski podkreślił w swoim przemówieniu, że bycie naukowcem to pewna ciągłość twórczych działań i odkrywanie tajemnic świata. Naukowcy podejmują wysiłek i ryzyko, które równoważy intelektualna satysfakcja, bowiem „mądrość przygotowała wielką ucztę dla swoich podopiecznych”. W dalszej części przemówienia rektor Bielawski zwrócił uwagę licznie przybyłym na uroczystość gościom na znaczenie badań naukowych dla gospodarki. 

Całość przemówienia Jego Magnificencji Rektora SGGW profesora Wiesława Bielawskiego <<do pobrania>>

Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym oraz promocję doktorów SGGW poprzedziło uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych: Złotych i Srebrnych Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę, Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa” i „Za Zasługi dla SGGW”. 

"Niezmiernie cieszy fakt, że wśród wyróżnionych są nie tylko pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odznakę honorową „Za Zasługi dla SGGW” odbiorą dziś również przyjaciele naszej uczelni osoby, które czynnie z nami współpracując, przyczyniają się do wzmocnienia jej pozycji zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystkim odznaczonym serdecznie za tę pracę i zaangażowanie dziękuję. Nasza uczelnia ma ogromne szczęście. Jej kadra to grupa oddanych pracowników, którzy mocno się ze swoją uczelnią identyfikują. To dzięki Państwa postawie SGGW jest prężnie rozwijającym się uniwersytetem przyrodniczym o uznanym prestiżu. A dzisiejsza uroczystość to dowód uznania dla Państwa dotychczasowych dokonań" - powiedział rektor Wiesław Bielawski.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu SGGW, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci uczelni. Obecni byli także członkowie rodzin, współpracownicy i przyjaciele nagrodzonych pracowników oraz doktorów habilitowanych i wypromowanych doktorów.

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz członkowie Ludowego zespołu Artystycznego "Promni".