Aktualności

Osiągnięcia

07
lipca
2017

Sukces naszego pracownika!

Dr inż. Artur Wiktor otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności w roku 2016! Nagrodzona rozprawa nosi tytuł „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości” i zrealizowana została pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Witrowej-Rajchert.

Nagrodę wręczyła prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, prof. dr hab. Agnieszka Kita podczas XLIII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk „Żywność dla Przyszłości”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 4-5 lipca.

Więcej na temat badań prowadzonych przez dr. inż. Artura Wiktora w artykule "Prądem przyrzadzone" http://www.media.sggw.pl/pr/351577/pradem-przyrzadzone