Aktualności

Osiągnięcia

20
stycznia
2020

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów SGGW

Sześcioro studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymało prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendia na rok akademicki 2019/2020 przyznano 488 studentom z całej Polski. Z SGGW wyróżnieni zostali:

  • Sylwia Dobrosielska (ekonomia)
  • Ewelina Drozińska (projektowanie żywności)
  • Bartosz Kwiatkowski (projektowanie żywności)
  • Mgdalena Witt (weterynaria)
  • Anita Maria Wronka (meblarstwo)
  • Emil Mariusz Żmuda (technologia drewna)

Złożone przez poszczególne uczelnie wnioski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Nagrodzeni studenci otrzymają jednorazowo stypendium w wysokości 17 tysięcy złotych. 

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie MNiSW. 

Gratulujemy!