Aktualności

Osiągnięcia

01
marca
2021

Studenci SGGW laureatami stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Aż 7 studentów SGGW otrzymało stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021

362 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, w tym aż 7 z SGGW. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęło 890 wniosków w tej sprawie. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

 

Lista nagrodzonych studentów z SGGW:

1. Adrianna Balicka – meblarstwo

2. Hubert Grzegorz Grel – biotechnologia

3. Karolina Maria Jóźwiakowska – inżynieria środowiska

4. Magdalena Kot – zootechnika

5. Marcin Jan Kruk – żywienie człowieka i ocena żywności 

6. Kinga Anna Pogodzińska - ekonomia

7. Anita Maria Wronka – technologia drewna

Serdecznie gratulujemy naszym studentom wybitnych osiągnięć!

 

 

 

O stypendiach

 

Rektorzy przedstawili ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

 

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. 

 

Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia Minister przeznaczy ponad 6 mln zł.