Aktualności

Osiągnięcia

17
lipca
2018

Studenci SGGW laureatami konkusu

Nagrody I. Ogólnopolskiego Konkursu „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie” rozdane. Grono zwycięzców zostało zdominowane przez studentów SGGW.

Firma BASF Polska Sp. z o.o. zrealizowała Ogólnopolski Konkurs dla studentów kierunków rolniczych i pokrewnych pt. „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie”.

Celem Konkursu pt. „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie” jest szerzenie świadomości w zakresie bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także zachęcenie lokalnych społeczności do stosowania dobrych praktyk rolniczych. Zadaniem uczestnika było stworzenie raportu, dotyczącego zaobserwowanych praktyk rolniczych. Do wyboru uczestnika pozostaje, czy będzie diagnozował gospodarstwa sadownicze, czy gospodarstwa rolne. Uczestnik konkursu odbywa wywiady z rolnikami bądź sadownikami. Za ich zgodą uzyskuje informacje o tym, jaki jest ich stan wiedzy na temat bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także jakie praktyki rolnicze stosują lub nie stosują w swoim gospodarstwie. Na podstawie powyżej zdobytych informacji uczestnik tworzy diagnozę – opisuje wyniki przeprowadzonych analiz dla badanego regionu. Drugą częścią pracy konkursowej będzie stworzenie rekomendacji, w której uczestnik wybierze jedną praktykę, która jego zdaniem jest najmniej rozwinięta w diagnozowanym rejonie. Uczestnik uzasadnia swój wybór, a następnie proponuje działania, które można by było wdrożyć, żeby zachęcić społeczność lokalną do stosowania tej praktyki w swoich gospodarstwach.

Laureaci:

I miejsce - Gerard Podedworny, student pierwszego roku na kierunku rolnictwo, Praca pt. „Ocena stosowania dobrych praktyk rolniczych w wybranych sadach gminy Lutomiersk”

II miejsce – Ewelina Spłocharska, studentka trzeciego roku rolnictwa, Praca pt. „Dobre praktyki rolnicze w gospodarstwach rolnych w województwie łódzkim”

III miejsce – Łukasz Czech, student piątego roku rolnictwa, Praca pt. "Dobre praktyki w moim regionie”

Zobowiązanie wobec ziemi

W BASF od ponad 100 lat dokładamy wszelkich starań aby zapewnić, że oferowane przez nas produkty i rozwiązania dla ochrony roślin są odpowiedzią na potrzeby rolników i wspierają produkcję rolną w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Zdajemy sobie sprawę jaką wartością dla rolnika i całej ludzkości jest ziemia i jej plony – jednocześnie wiemy, że poszanowanie środowiska naturalnego musi iść w parze z dochodowością produkcji rolnej, dlatego od lat inwestujemy w badania i rozwój nowych innowacyjnych produktów, które pozwolą sprostać wyzwaniom ciągle rosnącej populacji świata, a tym samym będą bezpieczne dla środowiska i ludzi. W 2017 roku BASF Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa opublikowali wspólnie raport pt. „Rolnictwo i Przyroda” dotyczący dobrych praktyk rolniczych oraz ochrony bioróżnorodności.