Aktualności

Osiągnięcia

23
lutego
2015

Profesor Paliszkiewicz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej EKB Polska

Z przyjemnością informujemy, że Pani Profesor Joanna Olga Paliszkiewicz objęła ważne stanowisko w Europejskim Klubie Biznesu Polska.

Pani prof. dr hab. Joanna Olga Paliszkiewicz pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2014 roku otrzymała tytuł naukowy adj. prof. na Uniwersytecie Vaasa w Finlandii w obszarze: zaufanie w sieciach – zarządzanie produkcją. Jest autorem ponad 137 publikacji oraz trzech książek: „Zaufanie w zarządzaniu”, „Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym“ oraz „Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach – koncepcja oceny i modele“. Brała udział w wielu konferencjach zagranicznych i prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych na przykład w takich krajach jak: USA, Korea, Finlandia. W 2013 roku otrzymała nagrodę „Computer Educator of the Year 2013” przyznawaną w USA przez International Association for Computer Information Systems. W 2014 roku otrzymała dwie nagrody “Fellow and Distinguished Scholar” za rozwój współpracy międzynarodowej oraz “Best Research Paper Award” przyznawane przez International Institute for Applied Knowledge Management. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym oraz zarządzania zaufaniem.

Europejski Klub Biznesu Polska jest ogólnokrajową organizacją gospodarczą utworzoną z inicjatywy polskich przedsiębiorców, zrzeszającą przedstawicieli biznesu, nauki, kultury, a także dyplomacji i sportu. Celem organizacji jest popieranie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu. Misją stowarzyszenia jest aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotyczyć mogą kondycji ekonomicznej firm oraz wspieranie procesów integracji gospodarczej krajów europejskich.

Źródło.

Więcej informacji o Profesor Paliszkiewicz na stronie.