Aktualności

Osiągnięcia

28
lutego
2019

Profesor K. Banasik otrzymał tytuł "Srebrnego inżyniera"

Prorektor SGGW ds. rozwoju, prof. dr hab. Kazimierz Banasik w plebiscycie Przeglądu Technicznego oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) otrzymał tytuł „Srebrnego inżyniera” w kategorii Nauka. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim z udziałem m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W plebiscycie organizowanym od 25. lat wręczane są tytuły diamentowe, złotego oraz srebrnego inżyniera. Nagrody przyznawane są wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju. Nagrody promują dokonania polskich inżynierów i zwracają uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W tym roku organizatorzy plebiscytu wyróżnili ponad dwudziestu inżynierów. 

W kategorii Nauka zaszczytne wyróżnienie otrzymał profesor Kazimierz Banasik, prorektor ds. rozwoju Szkoły Głównej Gospodrastwa Wiejskiego. Prof. dr hab. Kazimierz Banasik pracuje w SGGW od 1975 r., od 2006 r. na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Wodnej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Jako pracownik tego wydziału w 1983 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych, w 1995 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych. W swoich badaniach naukowych koncentruje się między innymi na: monitorowaniu i modelowaniu procesu opad-odpływ w małych zlewniach rzecznych, powodziach i suszach, hydrologicznych konsekwencjach zmian klimatycznych, erozji gleb, dynamice koryt rzecznych, procesach zamulania zbiorników wodnych oraz zanieczyszczeniami biogenami wód powierzchniowych obszarów rolniczych.

Szczegółowy życiorys zawodowy profesora Kazimierz Banasika <<tutaj>>