Aktualności

Osiągnięcia

16
stycznia
2019

Prof. Rakoczy-Trojanowska z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2019

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin WOBiAK została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019.

Wyróżnienie przyznaje Centrum Inteligentnego Rozwoju instytucjom i osobom, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Prof. Monika Rakoczy-Trojanowska otrzymała nagrodę w kategorii Naukowiec przyszłości. Nagrodzono jej projekt pt. „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania regulacji biosynezy benzoksazynoidów – kluczowych metabolitów wtórnych żyta (Secale cereale L.)”.

Patronem nagrody jest Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak.

Gratulujemy!