Aktualności

Osiągnięcia

29
maja
2018

Pracownicy SGGW opracowali „Standardy kształtowania zieleni Warszawy"

Opracowane przez architektów krajobrazu związanych z SGGW „Standardy kształtowania zieleni Warszawy” zostały przyjęte przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy i tym samym stały się kluczowym opracowaniem eksperckim wpływającym na poprawę jakości terenów zieleni w Warszawie.

„Standardy kształtowania zieleni Warszawy” opracowali pracownicy Katedry Architektury Krajobrazu i Katedry Ochrony Środowiska WOBiAK SGGW we współpracy z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym. Za redakcję merytoryczną odpowiadali: prof. SGGW dr hab. Jacek Borowski, dr inż. arch. krajobrazu Jan Łukaszkiewicz oraz dr inż. arch. krajobrazu Beata Fortuna-Antoszkiewicz.

Opracowane „Standardy…” wspomagają pracę miejskich organów administracji w procesie kształtowania zieleni stolicy. Ich wprowadzenie i nadanie im rangi prawa miejscowego przyczyni się do ujednolicenia w całym mieście procedur dotyczących zakładania i pielęgnowania zieleni. Staną się też wzorcem dla innych miast w Polsce – pokazują, jak efektywnie urządzać i utrzymywać zieleń miejską.