Aktualności

Osiągnięcia

20
października
2016

Polscy uczeni współautorami Science

Od dawna wiadomo, że zmniejszanie bioróżnorodności ma negatywny wpływ na przyrodę. Dopiero teraz jednak, zespół naukowców z ponad 90 instytucji naukowych i 44 krajów świata w tym ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Badawczego Leśnictwa i Uniwersytetu Warszawskiego, dowiódł jak wielkie korzyści ekonomiczne przynosi bioróżnorodność w skali globalnej.

Badania oparto na ponad 777 000 powierzchni na całym świecie, a w tym także powierzchniach powstałych w ramach tematów badawczych finansowanych przez polskie Lasy Państwowe. Analizy ogromnego materiału (obejmującego ponad 30 mln drzew 8740 gatunków zlokalizowanych w 13 ekoregionach) dowodzą, że im bogatszy skład gatunkowy lasów, tym większa ich produkcyjność niezależnie od miejsca na naszej planecie.

Zespół w swoich badaniach oszacował, że wpływ bioróżnorodności na wspieranie samej tylko produkcyjności lasów wart jest 166-490 milionów dolarów rocznie. Tylko ten jeden z wielu pozytywnych aspektów bioróżnorodności jest wart dwadzieścia razy więcej od tego, co rokrocznie wydajemy na ochronę przyrody w skali całego świata. Pozytywną i ścisłą relację pomiędzy zróżnicowaniem gatunkowym a produkcyjnością ekosystemów dostrzec można zarówno w skali kraju, krajobrazu jak i ekosystemu. Przeciętnie 10% zubożenie bioróżnorodności prowadzi do 3% zmniejszenia produkcyjności. Odkrycie to wskazuje na potrzebę ponownej weryfikacji wartości jaką niesie różnorodność biologiczna, strategii gospodarek leśnych poszczególnych państw i priorytetów ochrony na całej planecie.

Wyniki badań opublikowane w Science (354/6309, October 2016) (http://science.sciencemag.org/content/354/6309/aaf8957) potwierdzają słuszność działań Lasów Państwowych w zakresie zachowania i zwiększania bioróżnorodności. Animowany skrót na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=c80oLYvr9ck