Aktualności

Osiągnięcia

22
maja
2018

Książka Wydawnictwa SGGW nagrodzona na Warszawskich Targach Książki

Z przyjemnością informujemy, że książka autorstwa prof. Wiesława Walkiewicza „Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa SGGW, została uhonorowana nagrodą im. Prof. Jerzego Skowronka podczas 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej, które odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniach 17–20 maja 2018 roku.

Uzasadnienie Kapituły Nagrody (fragmenty)

Monografia W. Walkiewicza redukuje braki badawcze w zakresie historii słowiańskich państw Półwyspu Bałkańskiego. Realizuje przy tym założenie, jakie przed sobą postawił Autor – jego celem stało się przybliżenie „dziejów wieku minionego i wydarzeń najnowszych z obszaru niegdysiejszych monarchii: bułgarskiej i jugosłowiańskiej, późniejszych »ludowych« republik, wreszcie organizmów nowych”. Praca napisana z werwą, wnikliwa, odnosząca się nie tylko do historii, ale ukazująca również rozwój sztuki (literatura, malarstwo) Słowiańszczyzny południowej według wyboru Autora, ale jednak odnoszący się do największych osiągnięć w tym zakresie. Dzięki temu ukazuje nie tylko istotne wydarzenia i sytuację polityczną krajów bałkańskich, ale oddaje także ich kontekst kulturowy. Poza opisem dziejów najnowszych ujętych w poszczególnych rozdziałach, które swoimi tytułami wskazują na specyfikę krajów bałkańskich i dotyczących ich problemów, monografia zawiera kompendium wiedzy o decydentach i formacjach w krajach słowiańskich Bałkanów. Dla przyszłych pokoleń slawistów jest to przykład pracy benedyktyńskiej, przeznaczonej nie tylko dla badaczy, w tym historyków. Także czytelnicy okazjonalnie zajmujący się problematyką Słowian bałkańskich odnajdą uporządkowane informacje dotyczące partii istniejących poszczególnych krajach, postaci sprawujących w nich władzę i kalendarium najważniejszych wydarzeń lat 1930–2009.

(dr hab. Lila Moroz-Grzelak, prof. IS PAN)

dr hab., prof. UW Jarosław Czubaty (przewodniczący Kapituły Nagrody im. Prof. Jerzego Skowronka), dr Natalia Bujniewicz, dr hab. Marta Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dyrektor naczelny – Magazyn Literacki – Książki, Witold Kaliński, artysta grafik – pedagog akademicki, Zofia Kunert, scenarzystka, dokumentalistka, Józef Kliś, redaktor naczelny Poczta Polska, Tadeusz Krawczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych, wykładowca akademicki, Andrzej Pieniak, dyrektor Targów Książki Edukacyjnej, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. dr hab. Jerzy Zdrada, Barbara Kramar, dyrektor zarządzający – Magazyn Kontynenty, sekretarz Kapituły.

Dr hab. Wiesław Walkiewicz

Wydział Nauk Społecznych SGGW

Strona Wydawnictwa SGGW

Okładka książki

Dyplom

Nagroda