Aktualności

Osiągnięcia

20
stycznia
2015

Enactus SGGW zdobyło pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie grantowym

"Odpowiedzialnie z LOTOSEM" organizowanym przez Grupę LOTOS.

Jury konkursowe przyznało grant o łącznej wartości 10 000 zł ex aequo dwóm organizacjom studenckim: Grupie ENACTUS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na realizację projektu Aphasia oraz ENACTUS Uniwersytetu Gdańskiego.

Warszawskie koło studentów SGGW tematem swojego projektu uczyniło afazję, a odbiorcami afatyków oraz ich najbliższe otoczenie. Afazja to utrata uprzednio nabytej umiejętności mówienia i/lub upośledzenie rozumienia języka, czytania oraz pisania, będąca najczęściej skutkiem udaru mózgu. - Największą barierą osób cierpiących na afazję jest brak możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym. W tym celu stworzyliśmy prototyp aplikacji, która pozwoli afatykowi za pomocą prostych symboli i znaków komunikować się ze światem. Program pozwala na tworzenie prostych notatek, a następnie udostępnianie ich na specjalnej, okrojonej wersji Facebook’a. Aplikacja będzie darmowa i będzie można ją pobrać w oficjalnych sklepach mobilnych na wszystkie platformy – mówi Martyna Gańko, koordynator projektu.

Ponadto projekt zakłada budowę i promocję wielojęzycznej strony internetowej, która będzie podwaliną wiedzy dla rodzin i najbliższych afatyków. Badania związane z występowaniem tej choroby są zatrważające: tylko w Polsce około 50 000 osób każdego roku doznaje wylewu, z czego jedna trzecia cierpi na afazję.

Grupa LOTOS w 2013 roku ogłosiła pierwszy, pilotażowy konkurs skierowany do organizacji studenckich zrzeszonych w sieci ENACTUS Poland, którego celem było wsparcie ciekawych i jednocześnie wpisujących się w założenia strategii CSR Grupy LOTOS projektów. Tegoroczny konkurs został rozszerzony o wszystkie koła i organizacje studenckie zarejestrowane w Polsce, a obszary jakich dotyczyły projekty nie musiały ograniczać się do regionów, w których Grupa LOTOS realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej o ENACTUS SGGW.

Źródło.