Aktualności

Osiągnięcia

04
czerwca
2019

Dofinansowanie projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce"

Zespół Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW otrzymał dofinansowanie do projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce".

30 maja prorektor ds. nauki SGGW prof. dr hab. Marian Binek oraz dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Tomasz Zawiła-Niedźwiecki podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Projekt "Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej - programu "Infrastruktura i Środowisko" w ramach Funduszu Spójności. Jego realizację przewidziano na lata 2019-2023. Całość dofinansowania to prawie 34 mln zł i jest to największ dofinansowanie, jakie przyznano w konkursie.

Projekt nakierowany jest na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z kompleksową ochroną żubra Bison bonasus w Polsce. Ochroną zostaną objęte istniejące wolne populacje: białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz żyjąca na poligonie drawskim. W projekcie zaplanowano także wypuszczenie nowych stad w Puszczy Rominckiej oraz w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Przewidziano też prowadzenie działań ochronnych w odniesieniu do zwierząt żyjących w warunkach ex-situ – opiekę nad zagrodami istniejącymi: Białowieża (BPN), Kobiór, Niepołomice, Gołuchów, Muczne. Planowana jest kontynuacja prac nad utworzeniem zagrody w Nadleśnictwie Supraśl oraz utworzenie kolejnej w zupełnie nowym miejscu.

Projekt swoim zasięgiem obejmie 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych. Dodatkowo dla stabilności gatunku planuje się zwiększenie areału występowania wolnych stad o kolejne dwa stanowiska oraz zmniejszenie presji turystycznej na miejsca jego bytowania. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony gatunku. Projekt realizowany będzie na terenie 8 województw.

Projekt będzie stanowił kontynuację działań prowadzonych w ramach poprzednich naszych projektów. Beneficjentem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerami Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.

Dynamicznie rozrastająca się populacja jest dowodem na skuteczność dotychczasowo prowadzonych działań ochronnych i powodem do dumy. Cieszymy się, że nasze działania zyskują uznanie, a dzięki otrzymanemu wsparciu mogą być kontynuowane.