Aktualności

Osiągnięcia

09
listopada
2018

Diamentowe Granty dla studentów SGGW

Dwóch studentów SGGW zostało wyróżnionych Diamentowymi Grantami – programami dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców.

Olaf Horbańczuk z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW otrzymał grant na projekt: "Wpływ sposobu pakowania i okresu przechowywania na cechy fizykochemiczne, wartość odżywczą i procesy oksydacyjne mięsa strusi z uwzględnieniem trawienia in vitro". 

Daniel Radzikowski z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW otrzymał grant na projekt: "Opracowanie innowacyjnego systemu profilaktyki leczenia mastis u krów mlecznych w okresie zasuszenia z wykorzystaniem nanocząstek srebra, złota, miedzi i żelaza". 

80 tegorocznych laureatów zostało wyłonionych spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. 

Gratulujemy!