SGGW

Aktualności

11
kwietnia
2019

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w SGGW

Od 43 lat na terenie kraju odbywa się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada ta skierowana jest do młodzieży klas przedmaturalnych i maturalnych średnich szkół rolniczych.

Od roku 2015 odbywa się ona w 11 blokach tematycznych tj. produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, ogrodnictwa, mechanizacji rolnictwa, ochrony i inżynierii środowiska, technologii żywności, gastronomii, agrobiznesu, leśnym, architektury krajobrazu oraz weterynarii. Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym
i centralnym. Jest to impreza powszechna, wpisana do rejestru olimpiad przedmiotowych MEN i przez resort nadzorowana. W etapie szkolnym udział bierze około 20 000 uczniów,
w etapie okręgowym pozostaje około 1 500 uczniów, a do etapu centralnego przechodzi już tylko 220 uczniów. Tak masowa impreza nie może odbywać się w jednym miejscu, dlatego też ze względów organizacyjnych współorganizatorami Olimpiady są uczelnie rolnicze, a nadzór merytoryczny, poza Komitetem Głównym Olimpiady, sprawuje również Rektor danej uczelni.

Etap okręgowy XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

W chwili obecnej w strukturze organizacyjnej wyróżniamy 9 okręgów przypisanych do poszczególnych uczelni, tj. okręg szczeciński, krakowski, poznański, bydgoski, wrocławski, lubelski, siedlecki, olsztyński i warszawski. Nazwa okręgu zależy od miejsca zlokalizowania Wyższej Uczelni Rolniczej. Selekcja uczniów do następnego etapu dokonywana jest na podstawie testu (składającego się z 60 pytań) oraz na podstawie wykonanych 3 zadań praktycznych.

W roku 2019 okręg warszawski będzie przygotowywać i przeprowadzać olimpiadę okręgową w 10 blokach tematycznych tj. produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, ogrodnictwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gastronomii, leśnym, agrobiznesu, weterynarii oraz architektury krajobrazu. Olimpiada będzie zorganizowana w dniu 12 kwietnia w Warszawie na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W etapie okręgowym weźmie udział około 190 uczniów, przede wszystkim ze szkół województwa mazowieckiego i łódzkiego.