SGGW

Aktualności

16
września
2020

NCN ogłasza konkursy OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Biuro Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych informuje, że NCN ogłasza konkursy OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Naukowcy będą mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach
OPUS 20 (w tym w LAP), SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

OPUS 20

Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet konkursu OPUS 20 (w tym LAP) wynosi 450 mln zł.

SONATA 16

Konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Podstawowym celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań
o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania trwające 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

PRELUDIUM BIS

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych
w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Maksymalna wysokość finansowania jednego projektu w konkursie PRELUDIUM BIS może wynieść 180 000 zł.
W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy zobowiązani są do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Pracownicy Sekcji Projektów Krajowych są do Państwa dyspozycji , służą pomocą i radą.
 
Budynek nr 2 pok. nr 8

Małgorzata Michałowska  tel. 22 59 356 93 malgorzata_michalowska@sggw.edu.pl

Alicja Ulikowska                tel. 22 59 356 83 alicja_ulikowska@sggw.edu.pl