SGGW

Aktualności

25
września
2019

NCBR ogłosiło otwarcie konkursu POLNOR 2019

23 września 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło otwarcie konkursu na polsko-norweskie projekty badawcze POLNOR 2019 finansowanego przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu „Badania stosowane”, w następujących obszarach tematycznych:
  • zdrowie i opieka społeczna,
  • przemysł i technologie informacyjne,
  • żywność i zasoby naturalne,
  • energia, transport i klimat,
  • rozwój społeczny i gospodarczy,
  • pojazdy bezzałogowe

 

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę w wysokości 49 745 454 EUR (alokacja budżetu w zależności od temtu).

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.

 

Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r., o godz. 16:00 CEST

 

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/en/programmes/international-programmes/iii-edition-of-eea-and-norway-grants/polnor-2019-call/