SGGW

Aktualności

14
września
2020

NAWA przyznała SGGW środki finansowe w programie KATAMARAN

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że zgodnie z art. 25 ustawy o NAWA w wyniku naboru wniosków o udział w Programie KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia w dniu 10 września 2020 roku zatwierdzona została lista podmiotów, które otrzymały środki finansowe. Finansowanie otrzymała m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem Programu KATAMARAN jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu oraz zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej.

 

Źródło