Aktualności

Nauka

17
lutego
2014

Studia Podyplomowe - Żywienie Człowieka i Gastronomia

Rozpoczynamy nabór na nową edycję Studiów Podyplomowych Żywienie Człowieka i Gastronomia. Są one adresowane do wszystkich, którzy pragną poszerzyć wiedzę o żywności, żywieniu i w gastronomii ze względów osobistych czy zawodowych (nauczyciele, dziennikarze czy kucharze w celu lepszego wykonywania zawodu).

Oferujemy wysoki poziom kształcenia, przyjazną atmosferę oraz konkurencyjne czesne.

Dotychczasowe zainteresowanie tymi studiami na SGGW było wynikiem zróżnicowania formy prowadzonych zajęć dydaktycznych. Poza wykładami, realizowanymi przez wybranych specjalistów, za atut studiów uznajemy prowadzone ćwiczenia laboratoryjne, przygotowujące do praktycznej realizacji przedmiotów.

Więcej informacji na naszej stronie http://pszcigd.sggw.pl