Aktualności

Nauka

26
sierpnia
2013

Studia podyplomowe "Projektowanie geotechniczne"

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska zaprasza na studia podyplomowe "Projektowanie geotechniczne".

Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Więcej informacji na stronie internetowej http://kg.sggw.pl/stud5/studia.htm

ULOTKA