SGGW

Aktualności

02
czerwca
2015

Nauka dla Gospodarki - Inkubator Innowacyjności SGGW

28 maja na Wydziale Nauk o Zwierzętach odbyła się ogólnouczelniana konferencja pt. "Nauka dla Gospodarki - Inkubator Innowacyjności SGGW". Wydarzenie zrealizowano we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem spotkania było zaprezentowanie oferty wdrożeniowej SGGW potencjalnym odbiorcom, tj. zaproszonym przedstawicielom przedsiębiorstw, a także przedstawicielom funduszy typu Venture Capital/Private Equity oraz innych instytucji zainteresowanych finansowaniem aplikacyjnych wyników nauki. W konferencji wzięło udział ok. 200 uczestników, w tym ok. 70 przedstawicieli otoczenia gospodarczego.

Konferencja stanowiła okazję do wymiany wiedzy w zakresie aktualnych uwarunkowań współpracy uczelni z biznesem oraz roli nauki w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.

Po wprowadzeniu prof. dr. hab. Andrzeja Lenarta, Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach.

Podczas sesji otwierającej głos zabrali zaproszeni goście reprezentujący administrację rządową i samorządową: Ewa Madej-Popiel, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska; Leszek Król, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego; Grzegorz Wolff, Z-ca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Podsumowaniem pierwszej sesji było wystąpienie Marzeny Mażewskiej, Prezesa Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, nt. : Roli ośrodków innowacji w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych.

Podczas sesji plenarnej swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: prof. dr hab. Andrzej Lenart - Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, nt.: Doświadczeń SGGW w zakresie współpracy z gospodarką oraz prof. dr hab. Henryk Runowski, z Wydziału Nauk Ekonomicznych nt: Znaczenia nauki w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Na zakończenie sesji dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Michał Borowy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii przedstawili wyniki audytu technologicznego w prezentacji zatytułowanej: Inkubator Innowacyjności – oferta wdrożeniowa SGGW.

Sesja trzecia połączona z panelem dyskusyjnym była poświęcona prezentacjom wybranych flagowych rozwiązań wdrożeniowych pochodzących z różnych wydziałów SGGW. Swoje projekty przedstawili: prof. dr hab. Ewa Sawosz-Chwalibóg - Nano-środek poprawiający przyrost mięśni u drobiu; dr inż. Dariusz Gozdowski - Wykorzystanie dronów do oceny potrzeb nawożenia roślin; dr inż. Marek Grześkiewicz wspólnie z partnerem biznesowym Tadeuszem Nadolskim Prezesem firmy Versal VP SA. - Termo-mechaniczny sposób zwiększenia twardości drewna litego oraz dr n. wet. Katarzyna Zabielska. - Model in ovo do onkologicznych badań przedklinicznych w medycynie weterynaryjnej.

Miły klimat dyskusji zapewnił głos moderatora spotkania Wiktora Niedzickiego, znanego dziennikarza oraz popularyzatora nauki polskiej. Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Promini”