SGGW

Aktualności

24
listopada
2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM

Biuro Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych informuje, że 20 listopada 2020 r. po raz dziewiętnasty Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. Na projekty realizowane w ramach badań podstawowych polscy badacze otrzymają ponad 487 mln zł. Konkursy OPUS i PRELUDIUM od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naukowców ubiegających się o finansowanie projektów badawczych. W ich dziewiętnastej edycji w sumie do NCN złożono aż 4096 wniosków, z czego 595 zostało skierowanych do finansowania. Wśród nich znalazły się również projekty Naukowców SGGW.

Dofinansowanie otrzymali:

OPUS:

dr hab. inż. Hanna Elżbieta Bolibok-Brągoszewska

Identyfikacja i charakterystyka genów warunkujących tolerancję niedoboru fosforu u żyta (Secale cereale L) - rośliny o wysokiej tolerancji niedoboru składników pokarmowych.                                         

dr inż. Magdalena Ewa Pawełkowicz

Integracja danych multi-omicznych ogórka w celu identyfikacji mechanizmów determinacji płci i ich uwarunkowań klimatycznych.                               

dr Mateusz Krzysztof Wierzbicki

Zależne od mikrośrodowiska zaburzenie nowotworowych naczyń włosowatych przez nanocząstki diamentu w leczeniu silnie unaczynionych nowotworów.                                     

prof. dr hab. inż. Jarosław Feliks Kaba

Wieloczynnikowy model biostatystyczny oparty na metodach in vitro do przewidywania występowania lekooporności nicieni żołądkowo-jelitowych u kóz.                                     

dr hab. Tomasz Sadkowski

Molekularne podstawy działania kwasu beta-hydroksy-beta-metylomasłowego (HMB) we wspomaganiu leczenia dystrofii mięśniowych - badania in vivo i in vitro.                                             

 

PRELUDIUM:

mgr Katarzyna Cecylia Ratajczak

Modulacja produkcji ATP przy użyciu inhibitorów glikolizy w komórkach rakowych monitorowanej za pomocą nowych fluorescencyjnych systemów bioczujnikowych opartych na aptamerach.                         

mgr inż. Dominika Dmitruk

Rola transporterów cukrów i aminokwasów w inicjacji i rozwoju erineum indukowanego przez szpeciela Aceria erinea na liściach orzecha włoskiego (Juglans regia).    

 

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!

 

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 są dostępne tutaj.