SGGW

Aktualności

08
maja
2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy

Zapraszamy do zapoznania się konkursami NCN OPUS 19 i PRELUDIUM 19

NCN OPUS 19

 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

UWAGA: W dniu 2 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana regulaminu przyznawania środków w kategorii ograniczeń w składaniu wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19

 

PRELUDIUM 19

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

UWAGA: W dniu 2 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana regulaminu przyznawania środków w kategorii ograniczeń w składaniu wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19

 

                                                                                   

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami Sekcji Projektów Krajowych.

 

Zachęcamy do przesyłania wersji roboczych wniosków projektowych w celu sprawdzenia ich pod względem formalnym.

 

https://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/kontakt